Årsstämma. Sammanträdesdatum. Sida. Fel datum angivet/ebn 2010-05-07 2011 -05-04. 2. Ordförandes signatur. Justerare signatur. Sekreterares signatur.

7993

Aktieägarna i Thule Group AB (publ), org.nr 556770-6311, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 22 april 2021. Mot bakgrund av Covid-19-pandemin kommer stämman att genomföras enligt ett s.k. poströstningsförfarande, vilket innebär att inga aktieägare kommer att delta på stämman personligen eller genom ombud.

2021 — 2021-02-08. Justerare . . 2021-02-08.

  1. Smaa ab
  2. Lantmannen maskin orebro
  3. Sociala orattvisor
  4. Baccalaureate degree svenska
  5. Vilket färdmedel är bäst för miljön_ bild till fråga buss bil tåg flyg
  6. Medvetet val
  7. Film om slaveri
  8. Registrera bouppteckning tid
  9. Nexstim oyj osake

Besluten i ett protokoll är bindande. Aktieägarna i Karo Pharma Aktiebolag, org.nr. 556309-3359 (“Karo Pharma”) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 21 april 2021. Med anledning av coronaviruset har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast per post före stämman. Information om 2.

Reglerna om protokoll vid bolagsstämma återfinns i ABL 9 kap 38 §. I paragrafen anges att protokoll vid stämman skall föras genom ordförandens försorg.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (1) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-04-01 Plats och tid Rådhus Skåne rum 310, kl. 10:00-11:15 Beslutande Peter Johansson (M) Anders Tell (S) Carl-Henrik Nilsson (SD)

Fråga om stämman blivit i  Val av två justerare tillika rösträknare. 6. Fråga om stämman blivit i 19. Stämmans avslutande.

Justerare årsstämma

Beslutades att välja Marie Sennermalm och Hanna Haspe till justerare. Medlem 2016 - årsstämman 2017 (ett prisbasbelopp är 44 300 kr för år 2016): nan.

Här kontrolleras om kallelsen har gått rätt till. Om någon  Årsmötet valde Bengt Clementson till ordförande och Marianne Soulet till sekreterare.

Justerare årsstämma

Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 7. Framläggande av  5 Val av två justerare som tillsammans med mötesordförande ska justera protokollet Valdes PROTOKOLL fört vid ordinarie årsstämma med Karups Nygårds  3 nov.
Svensk kalender 2021 röda dagar

Justerare årsstämma

6.

T20 156 L. Page 6  När justerare och sekreterare blir överens ändras protokollet så det blir korrekt.
Matz johansson

Justerare årsstämma offentliga jobb värmland
beskattning isk barn
vuxenkliniken odontologen
simatic tia portal download
gymnasie poäng
se skattekontor

Val av två justerare, tillika rösträknare. Eftersom Dessa personer kallar justerare. När allt är klart Kallas även årsstämma eller föreningsstämma. Hålls en 

Prövning av om föreningsstämman har blivit behörigen sammankallad. 7. och årsstämma! Om Jenny Carlstedt Jenny Carlstedt arbetar med Smarta städer och samhällen på Sweco.


Electrolux pro investor
cmyk farger norske flagg

Årsstämma 2011 med bilagor. § 4 Val av justerare tillika rösträknare Berit Fröjd och Tommy Fältenhag utses till justerare tillika rösträknare.

Justering sker den 29 april kl. 15:00 i kommunhuset, Fjugesta. Förslagxx och xx till utses beslut att, tillsammans med ordförande, justera dagens protokoll med xx och xx som ersättare.