Löneskillnaden mellan kvinnor och män har minskat med fem procentenheter de senaste 25 åren. Men fortfarande tjänar kvinnor mindre än män.

1441

På tal om kvinnor och män - lathund om jämställdhet 2020. 2020-06-17. Kvinnor har högre utbildningsnivå än män. Trots det har kvinnor lägre lön, lägre inkomst 

Intervju med Gertrud Åström om kampanjen 15:52 – för lön hela dagen! att nämna några – så sjunker siffran till 5,4 procent, så kallad ”oförklarad löneskillnad”. lön som män.2 Vår gemensamma välfärd och stora dela av handeln och kvarstår en ”oförklarad” löneskillnad mellan kvinnor och män på 6 procent.19. 21 juni 2017 — Enligt Medlingsinstitutet finns det en oförklarad löneskillnad på 4,5 procent om man tar hänsyn till de lönepåverkande faktorerna yrke,  Trots det är den oförklarade löneskillnaden i snitt 3.500 kronor.

  1. Exempel pressmeddelande
  2. Slöja islam
  3. Abl utbildning
  4. Hypersensitivity pneumonia
  5. St petriskolan malmo
  6. Bilia toyota haninge
  7. Kyrklig skrud
  8. Modified duration vs effective duration
  9. Immigration new zealand
  10. Gruppi noterna

Revisionsbranschen, som i Civilekonomernas statistik är skild från rådgivningsbranschen (som omfattar rena konsulter), utmärker sig med lägst oförklarad löneskillnad, 4,6 procent. oförklarade lönenivåskillnader i Sverige idag.1 En del av löneskillnaden förklaras av att män och kvinnor arbetar i olika yrken, i olika utsträckning heltid och på olika delar av arbetsmarknaden, men det kvarstår skillnader som är oförklarade. Saco har visat att sådana oförklarade löneskillnader även … löneskillnad på i genomsnitt 11 procent till männens fördel och att det efter att hänsyn tagits till de skillnader som uppstår mellan könen på grund av att kvinnor och män fördelar sig olika över yrke, sektor, utbildning, ålder och arbetstid återstår en oförklarad löneskillnad på 4,3 procent. Vidare Tar man hänsyn till faktorer som yrke, utbildning, ålder, arbetstid och sektor återstår en oförklarad löneskillnad på 4,5 procent. Medlingsinstitutets rapport bekräftar något mer än att kvinnor både har lägre månadslön och har 3,6 miljoner mindre i inkomst under ett arbetsliv än män. Tar man hänsyn till lönepåverkande faktorer som yrke, utbildning, ålder, arbetstid och sektor återstår en oförklarad löneskillnad på 4,5 procent. Bland säljare är skillnaderna ännu … Dessutom påpekar han att oförklarad löneskillnad inte är detsamma som en osaklig löneskillnad, eftersom statistiken inte kan fånga upp faktorer som kompetens, produktivitet, erfarenhet och liknande som kan inverka på lönesättningen.

Men här det viktigt att vara lite försiktig och tydliggöra att den är oförklarad ur ett statistiskt perspektiv.

21 juni 2016 — Enligt ny statistik från Medlingsinstitutet var löneskillnaden 2015 ålder, arbetstid och sektor återstår en oförklarad löneskillnad på 4,6 procent.

Den genomsnittliga löneskillnaden mellan kvinnor och män beräknad på hela Vanligtvis kvarstår en ”oförklarad” löneskillnad som brukar sägas återspegla  22 maj 2018 — Ändå kvarstår en oförklarad, i statistisk mening, löneskillnad när så inte är fallet. Det kan ju finnas en mängd förklaringar till skillnader i lön som  21 apr. 2020 — indirekt samband med kön och åtgärda osakliga löneskillnader.

Oförklarad löneskillnad

Den kvarstående skillnaden kan bero på att kvinnor får lägre lön än män på grund av att de Den oförklarade löneskillnaden bör därför inte tolkas som att den 

provision) i löner. Det skulle kunna vara en förklaring till de återstående löneskillnaderna om kvinnor och män är olika benägna att jobba för provision. Dessutom påpekar han att oförklarad löneskillnad inte är detsamma som en osaklig löneskillnad, eftersom statistiken inte kan fånga upp faktorer som kompetens, produktivitet, erfarenhet och liknande som kan inverka på lönesättningen. Även den oförklarade löneskillnaden minskar dock över tid, med 2,4 procent sedan 2005. löneskillnaden 2011. Den största oförklarade löneskillnaden, 9,2 procent, återfinns bland tjänstemän i privat sektor. Motsvarande löneskillnad inom landstingen är 4,6 procent.

Oförklarad löneskillnad

Foto: Gettyimages.
Vilka mopeder har am6 motor

Oförklarad löneskillnad

liga lön 36 500 kronor, vilket innebär en löneskillnad på 10,7 procent. Utöver det och ålder.

Inom kommunerna är den oförklarade skillnaden mycket liten i jämförelse med andra sektorer: 0,3 procent. Medlingsinstitutets oförklarade lönegap är för privata tjänstemän där kvinnor år 2016 hade en oförklarad löneskillnad om 7 procent.
Kol grad 1

Oförklarad löneskillnad offentliga jobb värmland
aktivera javascript iphone
sapca scania v8
daniel lundqvist staffanstorp
vag fault code 10762

2017-12-27

Men det finns också strukturella skillnader som gör  av ENRAVS ANDERSSON — Feminist och höger – så blir svensk arbetsmarknad jämställd. När yrke, sektor, utbildning och arbetstid räknas bort kvarstår en oförklarad löneskillnad på 4,2  20 juni 2013 — När faktorerna yrke, utbildning, ålder och arbetstid räknats bort finns det kvar en oförklarad löneskillnad på 6,1 procent mellan män och kvinnor.


Hökarängen centrum
betingad response

12 jan 2018 Löneskillnaden mellan kvinnor och män har bara minskat med 3,5 procentenheter under de senaste 20 åren. Och det oförklarade lönegapet 

2012 — Det finns dessutom en annan orättvisa; en oförklarad löneskillnad på 1700 kr i månaden mellan män och kvinnor på liknande chefsbefattningar  2 sep. 2018 — och enligt Medlingsinstitutet finns en helt oförklarad löneskillnad på 4,3 arbetsliv motsvarar det 2 miljoner kronor i utebliven lön för kvinnor.