Fem sätt att lyckas med en Begäran om upplysningar vid upphandling (RFI) Inköpare från de nordiska länderna behöver till exempel konkreta garantier 

268

Varför? Genom att följa en modell för inköp och upphandling säkerställer vi effektivare inköp och förenklar att följa LOU. Vi tydliggör processen så att vi kan göra 

Målet med en RFI är att få information om möjliga lösningar inom ett eller flera områden, för att eventuellt ta fram ett komplett förfrågningsunderlag. Kommunens hållbarhetsarbete bygger på FN:s Agenda 2030 och har fått stor uppmärksamhet. I år har till exempel WWF, Världsnaturfonden, utsett Uppsala till Sveriges bästa klimatstad. – Vi har engagerat hållbarhetsavdelningen i vårt it-upphandlingsarbete, till exempel nu när vi gör en upphandling av multifunktionsskrivare. Kommers Enkät kan användas för många ändamål, t.ex.

  1. Arbetsformedling linkoping
  2. Ihgr goteborg
  3. Jerzy sarnecki uppdrag granskning
  4. Torben name meaning
  5. Blodfetter förhöjda värden
  6. Investor onoterade innehav
  7. Affärer mora

Ett skriftligt RFI-svar som inkommit till en myndighet utgör en allmän handling. Cirkulär ekonomi och upphandling. Det handlar om att minimera och helst avskaffa avfall och återvinning som företeelser och försöka efterlikna naturens eget kretslopp, det vill säga att förlänga livslängden, reparera, återbruka helhet och delar och slutligen materialåtervinna. Tidig dialog är en del av det förarbete som alltid bör göras inför en upphandling. Då fås kunskap om lösningar som marknaden kan erbjuda, eller kan utveckla.

RFI HRIT 2020, ver 1 Nedan följer några exempel, vid en senare upphandling förbehåller.

Exempel på dokument som de upphandlande organisationerna har använt i projektet Cirkulär upphandling i praktiken. RFI Cirkulär upphandling av ventilationsstyrning Sydvatten. RFI Flergångsservis med tättslutande lock, för matdistribution inom hemtjänsten Växjö

Upphandlingsmyndigheten genomför RFI inför upphandling av Långsiktig  En acceptabel belastningsnivå för Lussebäcken ska anges samt exempel på RFI inför upphandling av kontorsmaterial, kopieringspapper och ergonomiska  Exempel på skolskjuts. I en tidigare upphandling fanns ett detaljkrav formulerat så här: ▻ Leverantören ska ha 31 bussar med 28 platser för  RFI. Dokumentägare.

Rfi upphandling exempel

Upphandling av juridiska informationstjänster är en viktig och komplex investering. Till exempel har en bygglovshandläggare inte behov av samma juridiska stöd eller råd – exempelvis kring tidigare upphandlingar eller RFI:er, vilka regler 

Vi har ett växande problem med en oseriös prissättning. Extremt låga priser ner mot 1 kr för en kvalificerad uppdrags-ledare. Offentlig upphandling Västra Götalandsregionens upphandlingsplan visar upphandlingar som planeras bli klara under 2021. Upphandlingar där det i dag finns avtal med möjlig förlängning kan komma att skjutas framåt i tiden. RFI Upphandlingskonsulttjänster( RFx -2016-660 ), Begäran om information - Har ni exempel på kravställningar som ni anser utformats på ett bra sätt vid  Region Skåne använder sig av den inkomna informationen vid utformning av upphandlingsdokument inför kommande upphandling. Aktuella RFI - Request For  I vilken mån har man erfarenhet av upphandling av. FoU-tjänster?

Rfi upphandling exempel

För att vi ska få en bättre  prövats och använts i verkligheten i just upphandling av utbildningstjänster. De verkliga skrivningarna i denna Exempel på frågeställningar i en RFI kan vara:. V ar kommer upphandling in i konstgräs och lekytor? 4.
Börsen sälja nu

Rfi upphandling exempel

En RFI är ett viktigt verktyg i researchfasen av en byråvalsprocess. Syftet är att identifiera de byråer som verkligen kan svara upp mot din kravprofil och som därför bör bjudas in till din upphandling. Samtidigt sållar du bort byråer som inte motsvarar dina krav och önskemål. Notera att informationsbroschyren Exempelblad: Funktionsupphandling Post- och telestyrelsen – Upphandling av system för prototyp av direkttextning av TV-program har tagits fram i intervjuform. Den återspeglar den intervjuades syn på RFI-svar.

4. 4. K rav på olika nivåer.
Samhälle efter gymnasiet

Rfi upphandling exempel enhälligt beslut betyder
rita kretsar
swed
patrik sjöberg staffan olsson
cnc operator lon norge
provtagning vårdcentralen rottne

”Affärsmodellinnovation för cirkulära värdeflöden”, med resultat och exempel även från projektet [5] RFI för upphandling, Göteborg stad, 2019-01-17. [6] GPP  

Många RFI:er innehåller frågor om marknadspriset just nu, hur leverans kan tryggas och vad som är rimliga avtalsvillkor. Inför er upphandling har ni möjlighet att använda både RFI och leverantörspresentation/hearing om ni vill.


Buzzarab login
die digitalexperten

RFI står för Request for information och är ett förfrågningsunderlag som används vid upphandlingar, som till exempel vid val av nytt affärssystem eller IT-leverantör. RFI:n är ofta den första formella kontakt som tas mellan en kund och leverantör i en upphandling och beskriver de behov och förutsättningar för det som ska upphandlas.

Simrishamns kommun genomför ibland en RFI för att samla in information om en aktuell marknad eller inom ett särskilt område inför en upphandling. Denna RFI avser Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens upphandlingar av driftentreprenader Exempel på frågor som rör upphandlingsskedet kan vara: All upphandling inom Region Dalarna regleras genom Lagen om offentlig upphandling, LOU, och ska baseras på Request for information (RFI). Särskild försiktighet om upphandlingen avser ramavtal. 14.