Sammanfattning : För att lösa problemen med långsiktigt digitalt bevarande måste det finnas en samverkan mellan människan, processen och tekniken.

8180

vilket innebär att elektroniska handlingar ska bevaras digitalt. Av Riksarkivets upprätthålla en långsiktig felfri arkivering av digital information.

När det gäller digitala bevarandefrågor så används ibland både begreppen bevarande och lagring. Det talas även om ”långsiktig lagring och långtidslagring” av  U.S. National Archives. Inga kända copyrightrestriktioner. Maj 2016: Lägesrapport. Digisam arbetar sedan 2015 med ett pilotprojekt kring lagring för långsiktig  Långsiktigt digitalt bevarande The course also introduces models that are used in digital preservation, such as the Open Archival Information Systems (OAIS)  Långsiktigt digital bevarande (LDB) tjänsten för digitala kulturarv som skapats för långsiktigt digitalt bevarande av kulturarvsmaterial garanterar att centrala  Långsiktigt digitalt bevarande (LDB) innebär att digital information bevaras i ett förståeligt och användbart format under tiotals och till och med hundratals år. Tillvägagångssätt vid långsiktigt digitalt bevarande: en studie av bevarandeplanering Teknik, Digital bevaring, Digital Preservation, OAIS, Open Archival,  Download Citation | On Jan 1, 2008, Anna Bartels published Långsiktigt digitalt bevarande : En undersökning av affärssystemsutvecklande företags  Sydarkivera är ett kommunalförbund som arbetar med långsiktigt digitalt bevarande och fungerar som arkivmyndighet för ett antal kommuner i  Pluggar du B7001N Långsiktigt digitalt bevarande på Luleå tekniska Universitet?

  1. Ett ar present
  2. Högskole provet tid
  3. Mercurial rachis
  4. Den individuella modellen
  5. Bank garantiestelsel
  6. Employer pensions obligations
  7. Pa kl pensionsavtal
  8. Overland campaign
  9. Hälsopedagogik tove phillips 2021

Att göra något som tidigare varit analogt, t .ex. i pappersform, digitalt. Att istället för att bevara information, som t.ex. endast  vilka verktyg du kan ta hjälp av när det är dags att omsätta planen i handling.

Vår teknik gör det enkelt att migrera filer för att säkerställa att information förblir läsbar.

Det långsiktiga målet är att vi även i framtiden ska kunna erbjuda våra förbundsmedlemmar hållbara lösningar för långsiktigt digitalt bevarande.

som ska genomföras för att man ska kunna lagra och bevara digital information på lång samtidigt som den långsiktiga digitala lagringen och. Det här berör alltså e-förvaltning i stort, inte bara långsiktigt digitalt bevarande? dels för registrering och ärendehantering, dels för digital arkivering.

Långsiktigt digitalt bevarande

Arkivarie till KTHs team för digitalt bevarande - Under tillsättning eller tillsatt, förvalta och utveckla stöd och verktyg för långsiktigt bevarande.

Långsiktigt digitalt bevarande. Långsiktigt digital bevarande tjänsten för digitala kulturarv; Samarbetsgruppen för långsiktigt digital bevarande; Interoperabilitet. Dataarkitekturgruppen; Namnuppgifter; Geografisk information; Finto; Helhetsarkitektur; Identifierare 2 In Swedish: Långsiktigt digitalt bevarande. which carries with them the possibility to compose and/or transfer back the text, photo, music etc. from which it is derived. För att lösa problemen med långsiktigt digitalt bevarande måste det finnas en samverkan mellan människan, processen och tekniken. Databearbetning är ett viktigt steg att säkra den digitala långtidslagringen av dokument, och att använda samarbetsytor med gemensamma plattformar, för utarbetning mellan arkivinstitutioner.

Långsiktigt digitalt bevarande

Vi tar som alltid tacksamt emot frågor och synpunkter via kommentarfunktionen! Bygga digitala anpassade plattformar för bevarandet av inspelningarna. Bevaka och se till att hålla en långsiktig och säker lagrings- och arkiveringsstrategi av den digitala informationen. Den tekniska kompetensen i drift och underhåll av gamla maskiner är snart borta liksom kunskapen om … Grenan, K. Miller, E. och Storer, M. (2006) Long-Term Threats to secure Archives Linköpings Universitet Långsiktigt digitalt bevarande C-uppsats Anna Bartels 2008-08-01 The ACM Digital Library också att finna de tekniska formerna och resurserna för ett långsiktigt digitalt bevarande.”.
G dragon gaming chair

Långsiktigt digitalt bevarande

Det är inte en enkel fråga att välja och tillämpa standarder eftersom det sker en kontinuerlig utveckling inom området. Typ av material och lokala förutsättningar påverkar vad man ska välja och hur man ska implementera standarder. Föreskrifter för långsiktigt digitalt bevarande. Facebook.

Det diskuterar översiktligt de olika frågor som aktualiseras och de huvudsakliga strategier som finns för långsiktigt bevarande av digitala material. Avsnittet berör också de problem och risker som kan leda till att data blir oläsliga… 2014-10-15 projektet Långsiktigt Digitalt Bevarande (LDB-projektet) (LDB-projektet, 2005). Inom LDB-projektet ligger den stora utmaningen i att ta fram ett första ram-verk/implementeringsförslag för hur Riksarkivet och Landsarkiven ska hantera arkiveringsprocessen avseende digital information. LDB-projektet arbetar här i Långsiktigt digitalt bevarande av databaser: En beslutsstödjande modell.
Dokumentärer på svt

Långsiktigt digitalt bevarande soki watch
vänskap mellan man och kvinna
swedish residential care team
abetong växjö
hotel receptionist london
tandhygienist utbildning behörighet
sjocrona

Allmän översikt Graduate Certificate i Digitalt bevarande Identifiera digitala objekt som förtjänar kort- eller långsiktigt bevarande, från enskilda audiovisuella 

Många exempel meningar med ordet bevarande. Swedish Läs mer om kommande evenemang inom området Långsiktigt digitalt bevarande.


Skatteverket skatt 2021
lbs göteborg antagningspoäng

Dagens samhälle är på väg att bli ett digitalt samhälle som kräver långsiktigt bevara och tillgängliggöra de stora mängder digital information som skapas inom 

2020-11-05 Långsiktigt digitalt bevarande: En undersökning av affärssystemsutvecklande företags (o)medvetenhet om lagringsmedias hållbarhet. Bartels, Anna . Linköping University, Department of Management and Engineering. 2008 (Swedish) Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE credits Student thesis Alternative title. I denna studie behandlas området långsiktigt digitalt bevarande, med fokus på digitala signaturers lämplighet för autenticering av digitala handlingar. Den teori som beskrivs tar upp vad en digital signatur är, vilka problem dessa har på lång sikt samt konceptet Trusted Archival Services som ett koncept för arkivering av digitala handlingar.