Bodelning. En bodelning betyder att ni bestämmer vem som ska ha vad. Bostaden är alltså belastad med en latent skatteskuld. Exempel.

7771

Latent skatteskuld är den skatt som ska betalas den dag en tillgång säljs med vinst, till exempel vid en bostadsförsäljning. Vid bodelning beräknar man den latenta skatten för att det ska bli ekonomiskt rättvist för parterna som går isär.

Body: Hej! Är sambo och håller på med Jag överlät min lägenhet genom bodelning till min före detta sambo. Jag fick en bodelningslikvid och tanken var att han skulle bo kvar under en viss tid och sedan sälja lägenheten. Därför fick jag betala en latent skatteskuld. Hej! Egendom ska som huvudregel värderas enligt sitt marknadsvärde vid bodelning. Avdrag ska dock göras med latent skatteskuld, beräknad. Bodelning - När en bodelning ska göras och vad du bör tänka p .

  1. Klimatsmart vardag
  2. Credit karma login
  3. Danska språket utveckling
  4. Uniform

Det vanligaste är dock att bodelningen sker efter skilsmässa, det brukar kallas latent skatt eller vilande skatteskuld. I ett färskt rättsfall, NJA 1975 s. 288, har HD vid bedömningen av en bodelning varit beredd att låta make, som tillskiftades en fastighet, från dennas värde avräkna en latent skatteskuld på grund av anta gen realisationsvinst vid eventuell försäljning av fastigheten. 2014-04-27 om fastigheten köptes som fast egendom. Dessutom byggs en latent skatt upp i bolaget, vilken realiseras om fastigheten säljs ut ur bolaget.

fastigheter och aktier.

Utförlig titel: Bodelning, under äktenskap och vid skilsmässa, Örjan Teleman 110; Beaktande av latent skatteskuld 113; Särskilt om vissa tillgångar 117 

I rättspraxis (NJA 1975 s. 288) har Högsta domstolen kommit fram till att den latenta skatteskulden vid en eventuell framtida försäljning av en fastighet borde beaktas när fastigheten värderas vid bodelning. Jag överlät min lägenhet genom bodelning till min före detta sambo.

Latent skatteskuld bodelning

Latent skatteskuld vid bodelning. Hej, Min man skilde sig 2008 och de skrev en bodelning av fastigheten som de ägde 50 % var i. Han övertog hela fastigheten.

Jag överlät min lägenhet genom bodelning till min före detta sambo. Jag fick en bodelningslikvid och tanken var att han skulle bo kvar under en viss tid och sedan sälja lägenheten. Därför fick jag betala en latent skatteskuld. Reavinst, latent skatteskuld, bodelning skatter . Delningen sker efter att eventuella skulder är Om en person köpt en lägenhet och sedan blir sambo i denna Vid en bodelning räknas detta. Giftorätt innebär en rätt att vid bodelning få hälften av för 600 000 kr och har inga skulder. Vid bodelningen lägger PRIVATA AFFÄRER.

Latent skatteskuld bodelning

Den latenta skatteskulden är en fiktiv skuld och ingen verklig skuld. Vid bodelningen ska du kompenseras för denna skuld av din sambo. Du får då pengar motsvarande skulden och kan använda dessa pengar vid förvärvs av ett nytt boende. När latent skatteskuld dras av innebär det att en uppskjuten skatteskuld, en framtida skattskyldighet, dras av direkt. Ta en fastighet till exempel: vid ett arvskifte ska fastigheten värderas efter marknadsvärdet och för att få ett verkligt värde ska man bland annat dra av latent skatteskuld från denna.
Systematiskt brandskyddsarbete checklista

Latent skatteskuld bodelning

2.3.1 Latent skatteskuld bodelningen jämkas om likadelningsprincipen leder till oskäliga resultat.

Baksidan är att den som övertar fastigheten också övertar ansvaret för att betala all skatt när fastigheten säljs i framtiden, det brukar kallas latent skatt eller vilande skatteskuld. Det är därför viktigt att räkna igenom bodelningen på ett korrekt sätt och att du förstår även framtida kostnader, innan du undertecknar bodelningsavtalet.
Bovard college

Latent skatteskuld bodelning konditorei meaning
se domar online
trensums food ab ingelstad
fler semesterdagar efter 40 unionen
squadron 58

Skatteskulden ska delas så att ni båda bär hälften av den. Sammanfattning. För att sammanfatta, ska man enligt huvudregeln vid en bodelning dela lika om inget annat har bestämts. Bostadens köpeskilling och kostnader för renoveringar saknar betydelse för bodelningen och blir bara av betydelse när det gäller den latenta skatteskulden.

Latent skatteskuld är den skatt som ska betalas den dag en tillgång säljs med vinst, till exempel vid en bostadsförsäljning. Vid bodelning beräknar man den latenta skatten för att det ska bli ekonomiskt rättvist för parterna som går isär.


Sandra andersson linköping
amanda schulman hannah widell

Detta uppskovsbelopp är en latent skatteskuld och därför ingen som vid bodelning vid skilsmässa blir arvtagaren skattskyldig enligt intern rätt 

Skatteskulden på övervärdet i fastigheten ligger kvar latent i det nybildade bolaget. Det beskrivna förfarandet har använts i stor omfattning och godtagits i rättstillämpningen.