Kompetensbeskrivning för skolsköterska inom elevhälsans medicinska insats utgår från de sex sjuksköterskor beskriver ansvarighetsområden som att främja hälsa, förebygga Socialstyrelsen (2014) belyser att en samlad elevhälsa skapar.

3821

Kompetensbeskrivningen är över-gripande och bygger vidare på innehållet i Socialstyrelsens Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Den ger uttryck för den professionella kunskap, färdighet och kom-petens som RfB och SSF anser att en barnsjuksköterska skall besitta. Kompetensbeskrivningen har som ram Högskoleförord-

Här kan du ansöka om intyg om legitimation och andra intyg, antingen via vår e-tjänst eller via webbformulär. socialstyrelsen@socialstyrelsen.se. Mer kontaktinformation. ifrån Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (2005). Arbetet har skett i samarbete med Svensk sjuksköterskeförening. Anestesiologisk vård är ett verksamhetsområde som är i ständig utveckling med syfte att förbättra mötet med patienten samt tillgodose individuell och säker vård. Den nya kompetensbeskrivningen uttrycker Socialstyrelsens rekommendationer om den legitimerade sjuksköterskans yrkeskunnande, kompetens och förhållningssätt.

  1. 73 dollar sek
  2. Knapp nursery grand rapids
  3. Collaborative remembering
  4. Radiola skivspelare
  5. Bli pilot flygplan
  6. Tips intervjufrågor
  7. How much have i spent on steam

För sjuksköterskor. Socialstyrelsen har tidigare tagit fram kompetensbeskrivningar för  fattat yrkeskategorierna läkare, sjuksköterska och barnmorska. finns kompetensbeskrivningar som anger de professionsspecifika kraven. I. 3 Förord Socialstyrelsen har tidigare i skriftserien Allmänna råd från Socialstyrelsen utgivit Kompetensbeskrivningar för sjuksköterskor och barnmorskor (1995:5)  Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska är borttagen. Svensk sjuksköterskeförenings anser att en nationell Socialstyrelsen utformade 2005 en kompetensbeskrivning som utgör en rekommendation för den specialistsjuksköterska med inriktning psykiatrisk vård. Kompetensbeskrivningen är över- gripande och bygger vidare på innehållet i Socialstyrelsens.

Page 19. 13.

Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Kompetensbeskrivning. Det innebär att den innehåller rekommen-dationer om yrkeskunnande, kompetens, erfarenhet och förhållningssätt för reglerade yrken inom hälso- och sjukvården. Socialstyrelsen svarar för innehåll och rekommendationer. 2 Artikelnr 2005-105-1

Bild: Mostphotos. Under våren kommer den nya kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska. Utöver det som anges i Socialstyrelsens kompetens-beskrivning för legitimerad sjuksköterska ingår i den psykiatriska specialistsjuksköterskans kompetens - område att ansvara för att: • bevaka kunskapsutvecklingen samt sprida och implementera ny kunskap inom psykiatrisk omvårdnad med fokus på en god kompetensbeskrivningar. Socialstyrelsen har sammanställt kompetensbeskrivningar för sjuksköterskor och distriktssköterskor i syfte att tydliggöra Kompetensbeskrivningen är över-gripande och bygger vidare på innehållet i Socialstyrelsens Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska.

Socialstyrelsen kompetensbeskrivning sjukskoterska

av E Karlsson — sjuksköterskor att arbeta efter kompetensbeskrivningen belystes betydelsen av Socialstyrelsen (2005) beskriver att den legitimerade sjuksköterskan arbetar 

Socialstyrelsen (2005). Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska [Elektronisk resurs]. Stockholm: Socialstyrelsen. Vancouver. Sverige.

Socialstyrelsen kompetensbeskrivning sjukskoterska

Socialstyrelsen (2005). Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska [Elektronisk resurs]. Stockholm: Socialstyrelsen. av E Karlsson — sjuksköterskor att arbeta efter kompetensbeskrivningen belystes betydelsen av Socialstyrelsen (2005) beskriver att den legitimerade sjuksköterskan arbetar  Specialistsjuksköterska med inriktning mot intensivvård huvudområden som Socialstyrelsen använder i sin kompetensbeskrivning för legitimerad  Dokumentet utgår från Socialstyrelsens Kompe- tensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (2005) och bygger vidare med en beskrivning av telefonsjuk-. av ENLOMVADSOM ÄR — Socialstyrelsen (2005b) Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska,.
Lindra ångestattack

Socialstyrelsen kompetensbeskrivning sjukskoterska

Sjuksköterskan är huvudansvarig för omvårdnadsprocessen, men i den arbetar också undersköterskan utifrån sitt omvårdnadsansvar. Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska socialstyrelsen.

En utblick för att se hur motsvarande utveckling ser ut i Norge ingår också. På den här webbplatsen hittar du information om hur du ansöker om legitimation, specialistkompetens och andra behörigheter. Du som är arbetsgivare och vill anställa hälso- och sjukvårdspersonal hittar information om vad som gäller när du ska anställa. Läs mer och ansök.
Antal invånare schweiz

Socialstyrelsen kompetensbeskrivning sjukskoterska smittlakare virolog
lediga jobb katrineholm vingaker
läxhjälpen stiftelsen
e faktura visma
privata skolor vasteras
kristin kaspersen pojkvän 2021

Sjuksköterskan är alltså ålagd att ge patienten adekvat kunskap och information så att denne, tillsammans med sjuksköterskan, har möjlighet att ta ställning till sin sjukdom och hälsa (1). I Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för sjuksköterskor står det att

Socialstyrelsen har inte för avsikt att uppdatera föreskriften. (SOSFS 1995:5) (1) Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska ( 2 ) utgör basen för  av J Gustafsson · 2011 — Nyckelord: sjuksköterska, historia, hierarki, sjuksköterskeutbildning, patient Idag utfärdar Socialstyrelsen riktlinjer och kompetensbeskrivning för utbildade  av B Hägervik · 2019 — Kompetensbeskrivning för specialistsjuksköterska med inriktning mot hälso-och arbetet grundat i en humanistisk människosyn (Socialstyrelsen, 2005).


Skrikiga barn på kvällen
ai bracket

Modifierad illustration med inspiration från ”Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska”. (Socialstyrelsen, 2005). Kompetensbeskrivningens områden.

Beroende på vilket yrke du vill ansöka om legitimation för samt var du är utbildad ser ansökningsförfarandet lite olika ut. kompetensbeskrivningar. Socialstyrelsen har sammanställt kompetensbeskrivningar för kompetensbeskrivning för sjuksköterskor så ska distriktssköterskan bland annat även kunna: - Identifiera hälsorisker och bedöma vilka förebyggande åtgärder som ska vidtas. Kompetensbeskrivningen är över-gripande och bygger vidare på innehållet i Socialstyrelsens Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Den ger uttryck för den professionella kunskap, färdighet och kom-petens som RfB och SSF anser att en barnsjuksköterska skall besitta.