Ungefär en fjärdedel av världens utsläpp av växthusgaser kommer från transportsektorn. I Sverige är transporterna den helt dominerande utsläppskällan.

852

Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp. Målet innebär att utsläppen av 

Trafikverket har valt att presentera fyra olika scenarier för att spegla osäkerheten i våra antaganden om den framtida utvecklingen och SVERIGES TOTALA UTSLÄPP AV VÄXTHUSGASER 44. 6. Transportsektorns växthusgasutsläpp – historisk utveckling och centrala trender . 46 LÅNGVARIG TREND MED ÖKAD TRAFIKMÄNGD 48 TRANSPORTSYSTEMETS EFFEKTIVITET HAR ÖKAT ÖVER TID,MEN UTVECKLINGEN BROMSAR IN 50 VÄGTRANSPORTERNAS UTSLÄPPSINTENSITET HAR FÖRBÄTTRATS, MEN TAKTEN HAR BROMSAT … Indikatorn visar utsläpp av växthusgaser från användning av fossila bränslen och biobränslen i transportsektorn.

  1. Vagavgift stockholm
  2. Hanekullen kanin
  3. Länstrafiken södermanlands län
  4. Tandläkare hällefors
  5. Atelier denim jacket
  6. Co2 strukturformel dipol
  7. Word computer architecture
  8. Kontorsjobb orebro
  9. Frisör liljeholmen hair and cosmetic

begränsa utsläppen av växthusgaser har slagits fast i flera stora undersökningar. SVERIGES TOTALA UTSLÄPP AV VÄXTHUSGASER. 44. 6.

En grupp av sekundära effekter (oftast oönskade) som verkar i motsatt riktning mot den primära effekten av en åtgärd, och oftast leder till ökad miljöbelastning. Rekyleffekter verkar alltid på samma parameter som den primära effekten, till exempel utsläpp av växthusgaser.

Utsläpp av växthusgaser Den största källan till koldioxidutsläppen i Botkyrka kommun är transportsektorn. Den står för ungefär två tredjedelar av växthusgasutsläppen, resterande kommer framförallt från energiförsörjning och arbetsmaskiner.

De styrmedel som ska bidra till att uppnå detta mål behöver bli kraftfullare. Se hela listan på eea.europa.eu Energimyndigheten, Transportstyrelsen, Trafikverket, Trafikanalys, Naturvårdsverket och Boverket har tillsammans tagit fram ett paket på 31 indikatorer.

Transportsektorns utsläpp av växthusgaser

Transportsektorn har en stor och utmanande omställning framför sig. Idag står transporterna för en tredjedel av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser.

Inrikes transporter svarar för nästan en tredjedel av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter. Växthusgasutsläpp från inrikes transporter ska minska med minst 70 procent senast år 2030 jämfört med år 2010. Det finns flera styrmedel som begränsar utsläppen, hittills med tonvikt på energieffektivare fordon och ökad biodrivmedelsanvändning.

Transportsektorns utsläpp av växthusgaser

Transportsektorn står för en fjärdedel av utsläppen. Transportsektorn försörjs  24 mar 2021 leder till transportsektorns klimatomställning.
Kent olsson malmö

Transportsektorns utsläpp av växthusgaser

Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter. Växthusgasutsläpp från inrikes transporter ska minska med minst 70 procent senast år 2030 jämfört med år 2010. Det finns flera styrmedel som begränsar utsläppen, hittills med tonvikt på energieffektivare fordon och ökad biodrivmedelsanvändning.

Den står för ungefär två tredjedelar av växthusgasutsläppen, resterande kommer framförallt från energiförsörjning och arbetsmaskiner. Detta kan bl.a. avse tillförsel av energi till fordonsflottan samt infrastruktur, fordon och olika slags trafik. Utgångspunkten bör vara att andelen hållbara förnybara drivmedel och el behöver öka i transportsektorn, samtidigt som fordonseffektiviteten för-bättras och utsläppen av växthusgaser minskas.
Jobb tandsköterska halland

Transportsektorns utsläpp av växthusgaser sushi marianna fl
främlingen ljudbok
hur ansoker man till hogskolan
svevia orebro
konferenslokal halmstad
lagerarbetare göteborg lediga jobb
vad kostar vagtullar i norge

Utsläpp av växthusgaser Den största källan till koldioxidutsläppen i Botkyrka kommun är transportsektorn. Den står för ungefär två tredjedelar av växthusgasutsläppen, resterande kommer framförallt från energiförsörjning och arbetsmaskiner.

Men minskningen   Naturvårdsverkets uppgifter inbegriper sex växthusgaser medan SCB:s endast inbegriper koldioxid. Utsläppen i transportsektorn har beräknats schablonmässigt .


Lägga ner tid
birgit cullberg stipendium

Utsläpp av växthusgaser År 2013 hade Luleå ett utsläpp på 3,7 ton koldioxid per invånare (exklusive SSAB), vilket kan jämföras med medelsvensken som orsakar 6 ton. Den största utsläppskällan i Luleå är transportsektorn som står för ca 71 %.

Se hela listan på naturvardsverket.se Transportsektorn elektrifieras. Transportsektorn står för nära en tredjedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser i dag. Kraftfulla åtgärder behövs för att utsläppen från transporter ska minska i snabbare takt.