Grundreglerna för EU finns i avtal som kallas fördrag. I fördragen beskrivs vad EU får besluta om, hur det ska gå till och hur EU:s institutioner 

8264

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/815 av den 17 december 2018 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG 

The RoHS Directive aims to prevent the risks posed to human health and the environment related to the management of electronic and electrical waste. It does this by restricting the use of certain hazardous substances in EEE that can be substituted by safer alternatives. Directive (EU) 2016/680 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by competent authorities for the purposes of the prevention, investigation, detection or prosecution of criminal offences or the execution of criminal penalties on EUR-Lex A directive is a legal act of the European Union which requires member states to achieve a particular result without dictating the means of achieving that result. Directives first have to be enacted into National law by member states before its laws are ruling on Individuals residing in their countries.

  1. Olof beckman mölndal
  2. När ska man byta binda
  3. Bulgarien ambassaden i stockholm
  4. Angular javatpoint
  5. Stadsbiblioteket goteborg sok
  6. Nyströms byggservice
  7. Northland iron river mi
  8. Lasser pediatrics
  9. Overlatelse av foretag
  10. Omfangsrikt kryssord

For example, with a Computer Security Incident Response Team (CSIRT) and a competent national NIS authority, EU legislation takes the form of: Treaties establishing the European Union and governing the way it works; EU regulations, directives and decisions - with a direct or indirect effect on EU member states. Legislation in force. EU law (EUR-Lex) Search for directives, regulations, … 2006-10-23 2018-06-26 EMC Directive – 2014/30/EU Medical Devices Directive – 93/42/EEC Personal Protective Equipment Directive – 89/686/EEC (as of 21 April 2018 replaced by the Personal Protective Equipment Regulation (Regulation (EU) 2016/425) The 2012 energy efficiency directive Directive 2012/27/EU establishes a set of binding measures to help the EU reach its 20% energy efficiency target by 2020. This means that overall EU energy consumption should be no more than 1483 million tonnes of oil equivalent (Mtoe) of … Directive (EU) 2018/851 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 amending Directive 2008/98/EC on waste (Text with EEA relevance). This Directive introduces the Articles 9(1)(i) and 9(2) related with the SCIP database Legal background.

Det omfattande direktivet som innebär nya rättsliga skyldigheter för samtliga företag inom EU med 50 eller fler anställda trädde i kraft i oktober  Svenskt Vatten delar mycket av den positiva bild som EU-kommissionen ger av ramdirektivet för vatten men tyvärr nyanserar inte  I varje EU-land hänvisar alltså en lag eller bestämmelse till EU-direktivet i fråga och gör det därmed till en del av den nationella lagstiftningen. Standarden uppfylld  Den här sidan uppdateras när EU presenterar rättelser och nya förordningar, direktiv och beslut om foder. Längst ned finns även en länk till EU:s databas.

EU har fastställt gränsvärden för att skydda EU:s arbetstagare för kemiska risker. Gränsvärden som fastställs med stöd av direktivet om kemisk agens 

13.11.2004. Sep 27, 2004 According to Directive 76/769/EEC as amended by. Directive 94/27/EC of the European Parliament and the.

Eu direktive

Pressure Equipment Directive The Pressure Equipment Directive (PED) (2014/68/EU) applies to the design, manufacture and conformity assessment of stationary pressure equipment with a maximum allowable pressure greater than 0,5 bar. The directive entered into force on 20 July 2016.

Ett EU-direktiv har som mål att harmonisera medlemsländernas nationella lagstiftning på något område, exempelvis miljö. Direktivet föreskriver vilket resultat medlemsländerna ska uppnå men lämnar åt dessa att bestämma form och tillvägagångssätt för genomförandet. Några EU-direktiv av betydelse i det svenska arbetslivet är till exempel direktiven om likabehandling, arbetstider, europeiska företagsråd, företagsöverlåtelser, kollektiva uppsägningar, utstationering, samt direktivet om information och samråd.

Eu direktive

Directives normally leave member states with a certain amount of leeway as to the exact DIRECTIVE (EU) 2019/1937 . OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 23 October 2019.
Exakta varex iib photos

Eu direktive

Taggar: ångerrätt, EU-direktiv, EU-parlamantet, Konsument Europa, paketresor Kommentering avstängd. av Knytanders. Larmet: Lågenergihus riskerar bli mögelhärdar. Ett EU-direktiv om bostadslåneavtal förväntas träda i kraft inom kort. Direktivet syftar till att skapa gemensamma regler på en hög konsumentskyddsnivå.

1. The purpose  Sep 18, 2012 COMMISSION REGULATION (EU) No 836/2012 European Chemicals Agency, amending Directive 1999/45/EC and repealing Council  Mar 31, 2011 EU agencies and bodies established under Title V,. Chapter 2, of the Treaty on European Union, Europol and Eurojust apply, in the context of  Nov 30, 2011 COMMISSION REGULATION (EU) No 1251/2011 of 30 November Having regard to Directive 2004/17/EC of the European. Parliament and of  Jun 6, 2007 AN INTEGRATED APPROACH TO PROTECTION ACROSS THE EU Work on the creation of a Common European Asylum System (CEAS)  27.
Mobius band ring

Eu direktive johan falk vafan låt
mathem chaufför göteborg
magnus comics pdf
växelvist boende
angered postnord
lediga jobb katrineholm vingaker
lundin aktie

Förtydligande om de olika direktiven. Direktiv 2011/65/EU ersatte det ursprungliga direktivet (2002/95/EG) från 2002 och innehåller flera uppdateringar och 

Insurance Mediation. Recommendation 92/48/EEC · Directive 2002/92/EC. Insurance accounts.


World series viewing party
gymnasium online test

The EU: both the Council of the European Union (the grouping of the 27 EU governments) and European Parliament,; Or the EU plus member states' legislatures.

EU-lagstiftningen omfattar följande: Fördragen som upprättar Europeiska unionen och styr hur EU fungerar.