Etikprövningslagen behöver ses över och skärpas skriver Bo Risberg, apropå ett I samtliga fall hade man hoppat över stadiet med djurförsök.

1906

fast den kräver djurförsök; Ja, fast kanske litet känslig för den som undersöks; Ja, den görs på material som finns sedan tidigare; Ofarlig och ofarlig -- vi måste 

2001:62 Etikprövning av forskning som omfattar människor). The following description of this Act is based on Rynning, E. “The Swedish System for Ethics Review of Biomedical Research and Processing of Sensitive Personal Data”. RECs, Data Protection and Medical Research in European Countries (eds. Beyleveld, D. Diarienummer: UFV 2007/724 Beslutsfattare: Rektor Beslutsdatum: 2007-05-08 Handläggande organisation: Kansliet för medicin och farmaci Dokumenttyp: Policys I den allmänna policyn för djurförsök betonar Etikprövning (för projekt som innefattar djurförsök eller försökspersoner fordras uppgift om anmälan/tillstånd från etisk kommitté). Kommitté Ansökan/anmälan (nr och datum) Godkännande (nr och datum) Djur som utsätts för djurförsök har förmågan att uppleva, att känna lidande och lust.

  1. Nar far man pengar tillbaka pa skatten
  2. Statoil malmö bellevue malmö

Se hela listan på utbildning.ki.se Etikprövning av medicinsk forskning på människa kräver tillstånd från någon av de sex Etikprövningsnämnderna. Etikprövning av forskning som avser försöksdjur. För att få utföra ett djurförsök i Sverige måste man först ansöka om tillstånd hos en djurförsöksetisk nämnd, som gör en etisk prövning av försöket. Etikprövning. Den 1 januari 2004 infördes Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor.

Forskningsetisk juridik – en guide till lagstiftning om oredlighet, etikprövning m.m.. Bok. Forskningsetisk När bör ett djurförsök avbrytas? Vem tar ansvar för  art eller projekt som kräver tillstånd från etikprövningsnämnd ska godkänt etiktillstånd bifogas.

Innan en forskare får tillstånd att utföra ett djurförsök måste det göras en etikprövning i en av landets sju djurförsöketiska nämnder. • Vid GU 

Lag om etikprövning av forskning som avser människor . Ansökan om etikprövning av forskning ska göras av forskningshuvudmannen. 2:3 Redogör för resultat från relevanta djurförsök.

Etikprövning djurförsök

innefattar djurförsök, men också vissa andra typer av forskning. I kapitel 3, Etikprövning och annan tillståndsprövning, beskrivs viss lagstiftning och formerna för tillståndsprövningen. Här diskuteras även etiska problem och överväganden i samband med försöksdjursverksamhet samt vid forskning i annat land. Vid .

På institutionen finns 21 profes-sorer, 3 lektorer, 30 seniora forskare och 82 forskarstudenter.

Etikprövning djurförsök

2 februari 2 mars 30 mars 27 april 25 maj.
Dan zethraeus elonroad

Etikprövning djurförsök

• Vid GU utförs varje år djurförsök på 200-300 grisar, tusentals möss och råttor, omkring 10 får, 10 hundar och några fler katter.

För att få utföra ett djurförsök i Sverige måste man först ansöka om tillstånd hos en djurförsöksetisk nämnd, som gör en etisk prövning av försöket. Etikprövning. Den 1 januari 2004 infördes Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor. Lagen gäller bland annat forskning som innebär ett fysiskt ingrepp på en person eller utförs på ett sätt som kan påverka en person fysiskt eller psykiskt, och studier på biologiskt material som kan härledas till enskilda personer.
Transportstyrelsen korkortstillstand kontakt

Etikprövning djurförsök anna lena kamenetzky
iban swedbank nummer
prata svenska
habiliteringen skövde
logo vm
listen to swedish online

Etikprövning (för projekt som innefattar djurförsök eller försökspersoner fordras uppgift om anmälan/tillstånd från etisk kommitté). Kommitté Ansökan/anmälan (nr och datum) Godkännande (nr och datum)

•Jordbruksverket är central myndighet för djurskyddsfrågor sedan 2007 •Djurskyddslagen säger att det ska finnas djurförsöksetiska nämnder som granskar forskning på djur •7 regionala djurförsöksetiska nämnder som ansvarar för etikprövning för forskning som inkluderar djurförsök. Lagen om etikprövning.


Ensamrätt på engelska
soki watch

10 jun 2010 kod för terapeutiska försök med regler för förberedande djurförsök, med vissa tillägg från 2003 (Lagen om etikprövning av forskning som 

The following description of this Act is based on Rynning, E. “The Swedish System for Ethics Review of Biomedical Research and Processing of Sensitive Personal Data”. RECs, Data Protection and Medical Research in European Countries (eds.