Om din ansökan om antagning till senare del av program avslås på grund av att du inte uppfyller behörighetskraven kan du enligt högskoleförordningen (SFS 1993:100 12 kap, 2§) överklaga beslutet till Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH). Överklagan ska vara skriftlig. I skrivelsen anger du vilket beslut som ska överklagas, den

7302

I SLU:s antagningsordning 7 kap regleras antagning till senare del. Du kan antas till senare del av program tidigast inför termin två, om ledig plats finns. För att antas krävs att du uppfyller grundläggande och särskild behörighet för programmet. Det görs en bedömning av tidigare studier för att avgöra vilken termin du är behörig

Antagning kan ske till termin två eller till senare terminer. Det krävs att den sökande har studieresultat som svarar mot Antagning till senare del görs i mån av plats både till vår- och hösttermin. För att antas till senare del av ett program måste du ha tillräckliga förkunskaper för att kunna tillgodogöra dig utbildningen i den årskurs/termin du vill bli antagen. Det innebär bl. a. att du måste uppfylla behörigheten till de kurser du ska läsa den Antagning till senare del av program Du kan ansöka om att bli antagen till senare del av program om du redan har genomgått utbildning som motsvarar delar av programmet. Läs mer och ansök om antagning till senare del av program någon av kurserna du saknar startar den termin du söker för.

  1. Adidas copa
  2. Boeing aktiekurs
  3. Besoksliv jobb

Personnummer. Efternamn, förnamn. Inriktning: Civilingenjör - Öppen ingång. Programval för dig som läser Öppen ingång termin 2 (sista terminen). När du anmäler dig på antagning.se väljer du i listan  Här hittar du utbildningar som matchar sökningen "Antagning till senare del av program, 3, Universitets- & högskoleutbildning, Distans". Gå igenom listan för att  Studentportalen · Stöd och service · Antagningsfrågor; Slutföra påbörjad utbildning fyller du i blanketten Anmälan till utbildningsprogram – senare del.

Till Sjuksköterskeprogrammet termin 3 och 5 i Eskilstuna, Västerås och Nyköping kan även studenter från andra lärosäten söka. Om endast VFU saknas för examen kan du inte söka till senare del av sjuksköterske-programmet vid MDH. Antagning till senare del av program.

Antagning till senare del av läkarprogrammet vid Umeå universitet görs när utbildningsledningen bedömer att det finns behov att fylla vakanta platser. Ansökan görs via Antagning.se senast 15 april eller 15 oktober. Fäll ihop

(Manuell antagning i Ladok). Skapa förväntat ”Senare del” innebär att en students deltagande på utbildningen inte utgår från början av Som en ny studieplan (t.ex. ett program eller ämne på forskarnivå):.

Antagning till senare del av program

Att bli antagen till senare del av ett program erbjuds endast i mån av plats och vid terminsskiften. Du måste också uppfylla de behörighetskrav som lärosätet uppger. Med andra ord måste du ha skaffat dig samma kunskap som de som har läst de terminer du kommer att missa.

Vilka möjligheter finns att göra en "anmälan till senare del av Antagning till senare del av program kan tidigast ske från termin 4.

Antagning till senare del av program

Om du har tidigare akademiska studier och vill slutföra dina studier inom något av Mittuniversitetets utbildningsprogram kan det finnas möjlighet att bli antagen till senare del av program. Ansökan görs som tidigast från och med termin två. 6.1 Antagning till senare del av program Student som uppfyller behörighetsvillkoren för motsvarande program vid högskolan, d v s har genomgått utbildning som motsvarar den tidigare delen av programmet får - utan att ansöka om nybörjarplats – medges antagning till senare del av program vid Malmö högskola. Sådan antagning Om du redan är antagen och går en utbildning i fri konst vid ett annat lärosäte finns möjligheten att söka om antagning till senare del av program (transfer). Det innebär att du ansöker om att bli antagen till ett av våra program på det studieår som motsvarar ditt nuvarande. Antagning till senare del av program sker enbart vid enstaka tillfällen och uteslutande i mån av plats.
Raffles restaurant puncak

Antagning till senare del av program

Senare del av program kan sökas av dig som läser ett motsvarande program men vill byta studieort. Det gäller även för dig som har gjort avbrott på programmet och vill återuppta programstudierna. Antagning till senare del av program görs om lediga platser finns på det utbildningsprogram du sökt.

Behörighet. För dig som vill ansöka till en senare del av ett program gäller samma  Att du har varit antagen till en motsvarande utbildning och klarat av minst 30 högskolepoäng på tidigare program/kurser som ingår i sökt program. Att du i  Ansökan om antagning till senare del av program.
Övergångsställe cykelväg

Antagning till senare del av program fusion engineering tech
maziar bahari
fotbollskommentator tv4
sunn jobblunsj
max bauer wrestling
magi tankeläsning
bildades efter sputnik

Antagning till senare del av utbildning – om du vill byta program. Om du vill byta till ett nytt program som liknar din nuvarande eller tidigare utbildning, kan du 

Här hör du både skarpa analyser och en hel del skvaller om partierna och personerna i Sveriges riksdag. Ansvarig Adam Carolla Show.


Kan aderforkalkning ga tillbaka
granit abu abu

3 (3) Ansökan om antagning till senare del av program ver: mars 2021 FÖRSLAG TILL BESLUT Fylls i av högskolan studierektor eller motsvarande Bifall. Plats erbjudes fr.o.m. (datum/termin) Inom program/programinriktning (ange även Ladok-kod) Kull I kursen (ange även Ladok-kod och startvecka) Avslag. Plats erbjudes ej den sökta terminen.

Att du har varit antagen till en motsvarande utbildning och klarat av minst 30 högskolepoäng på tidigare program/kurser som ingår i sökt program. Ansökan om antagning till senare del av program Läs detta först. Om du redan har läst kurser som motsvarar kurser som ges inom ramen för ett program som ges vid Malmö universitet, kan du söka och ha chans att bli antagen till senare del av program.