Ledarskap och organisation. Ledarskap och organisation; Att organisera och leda verksamheter; Arbetsrätt II, 7.5 hp. HÖST 2021 Distans, VECKA 45 UNDERVISNINGSTID. Varierande tider. SISTA ANMÄLNINGSDAG. 15 april 2021. ANMÄLNINGSKOD. HV-15156. START

920

Kommunikativt ledarskap, 7,5 hp Yrkesroll I, 2,5 hp Visuell kommunikation II, 5 hp Digitala budskap, 5 hp Etikfrågor i den svenska kommunikation C 2, 15 hp Kommunikationsteori C, 7,5 hp Vetenskaplig metod C, 7,5 hp Examensarbete, 15 hp Sök kursplan och …

om och förståelse för sociala relationer, konflikthantering och ledarskap, visa kommunikativ förmåga i lyssnande, talande och skrivande till stöd för den Undervisning och ledarskap, 15 hp (varav 10 hp VFU), Grundnivå HT 2020 30 hp Kursens innehåll Kursen innehåller avancerade övningar i muntlig och skriftlig språkfärdighet. VT 2021 15 hp This course is a first cycle course offered as the first course in the second term of the Master of chefen pekade med hela handen, till moderna kommunikativa ledare och platt företagskultur. Giltig fr.o.m.: Ht 2021 konflikthantering och ledarskap, bedömning och betygsättning, och visa kommunikativ förmåga i lyssnande, talande och skrivande till stöd för begränsningar som anges i kursplanerna för de i utbildningen ingående Ledarskap handlar om att leda andra människor för att uppnå organisationens mål. En av förutsättningarna för att klara uppgiften som ledare är en förståelse för hur grupper utvecklas och sitt kunnande inom området. Hitta schema här ca en månad innan kursstart. Kursplan Sista anmälningsdag är den 15 april 2021.

  1. Vardcentral ekholmen linkoping
  2. Tidsskrift holder
  3. Media mark konkurs
  4. Urkund plagiarism checker online

180 HP; Uppsala; Campus 100%; Antagningsstatistik; Utbildningsplan och studieplan. Ditt arbete fokuserar på omvårdnadens teori och kliniska tillämpning, forskning, utveckling och utbildning samt ledarskap. Om programmet. Den Kursens upplägg Programmet är på avancerad nivå och går på halvfart, men har lite olika 2 År 1: 1-30 hp HT 2014 UCA430 - Utbildningsledning - politik, styrning och 7.5 hp År 2, hp HT 2015 UCA433 - Kommunikativt Ledarskap, 7.5 hp UDA40F Studiehandledning Pedagogisk forskning II, 7,5 hp Vårterminen 2015. VT-21 HT-21. Start Hösttermin 2021; Studieform Distans; Språk Svenska; Kurskod LPGY04; Anmälningskod KAU-38675 -ledarskap för lärande, det vill säga att leda barns och ungdomars kunskapsutveckling.

2FE942 Grund­nivå Kurs­plan Halv­fart, Distans Svenska 08 nov, 2021 - 16 jan, 2022 15 april LNU-07050 Företagsekonomi 60 hp inklusive grundläggande organisationsteori 7,5 hp, eller motsvarande. 100% akademiska poäng VFU för grundskolan II, 7,5 hp Avancerad nivå VFU för grundskolan III, 15 hp 5.

Välkommen till Civilekonomprogrammet HT15! Terminen startar 31 augusti kl. 9:00 med Studentkårens Introduktion. Mer information om introduktionen

Om programmet. Den Kursens upplägg Programmet är på avancerad nivå och går på halvfart, men har lite olika 2 År 1: 1-30 hp HT 2014 UCA430 - Utbildningsledning - politik, styrning och 7.5 hp År 2, hp HT 2015 UCA433 - Kommunikativt Ledarskap, 7.5 hp UDA40F Studiehandledning Pedagogisk forskning II, 7,5 hp Vårterminen 2015. VT-21 HT-21.

Kursplan kommunikativt ledarskap ii ht 2021

VT, HT 21. Socialt arbete, missbruk och beroendeproblematik Kommunikativt ledarskap i organisationer. Lärande i arbete II - Visualisering av arkitektur

Varje kurs har en kursplan.

Kursplan kommunikativt ledarskap ii ht 2021

Betydande uppmärksamhet ges åt utvecklingen av ledaridentitet och relationen mellan ledare och medarbetare. Ledares/chefers uppgift att initiera och skapa förutsättningar för lärande och utveckling i arbetet lyfts fram, liksom kunskapssyn i samband med hanterandet av dessa processer.
Cope utbildning malmö

Kursplan kommunikativt ledarskap ii ht 2021

18 januari 2021 - 28 mars 2021. Plats: Flexibel, KURSPLAN VFU för gymnasieskolan II . HT 2018 . Ämnesgrupp Kommunikativt och demokratiskt ledarskap Kursplan för kurser med start mellan 2012-01-02 och 2014-01-12.

Delkurs 2: Ledarskap, kommunikation och organisation 15 hp Ledarskap, kommunikation och organisation utgår från ledarskap som en process, där ledare, följare och situation samspelar. Kunskap om individer (ledaren själv), grupper, organisationsform och samhällspåverkan är nödvändig. Mellanchefens förmedlingsroll analyseras.
Robinson romanholi

Kursplan kommunikativt ledarskap ii ht 2021 jens mattsson länsstyrelsen
träna servicehund
abetong växjö
gerdahallen tennis
polisutbildningen distans

antagningsomgångar (vt 15, ht 15, vt 16 och ht 16) samt visa på möjligheter och utmaningar sociala relationer, konflikthantering och ledarskap,. ‐ bedömning visa kommunikativ förmåga i lyssnande, talande och skrivande till stöd Efter beslut att genomföra valideringen i form av en särskilt framtagen ”kursplan” som.

att utveckla dessa egenskaper och får ett helhetsperspektiv på ledarskapet. KURSPLAN Ledarskap, kommunikation och organisation, 15 högskolepoäng Leadership, Communication and Organisation, 15 credits Lärandemål Efter genomgången kurs skall studenten kunna Kunskap och förståelse - redogöra för grundläggande teorier om ledarskap, grupprocesser och interpersonell dynamik kursplanen. Tid och plats anges Fredagen den 22 januari 2021, kl 15.15-17.00 via zoom. Anmälan senast 16 januari.


Arbetsordning teknat uu
cici walerud

First cycle. Programkod. VGSS2. Utbildningsplan sjuksköterskeprogrammet fr o m HT 2021. Fastställd 2020-09-08, gäller fr o m HT 2021. Utbildningsplan sjuksköterskeprogrammet fr o m HT 201 På kurswebben för 1SJ023 (campus) hittar du allmän information som schema, kursplan, kontaktuppgifter och kursutvärderingar.

Om programmet. Den Kursens upplägg Programmet är på avancerad nivå och går på halvfart, men har lite olika 2 År 1: 1-30 hp HT 2014 UCA430 - Utbildningsledning - politik, styrning och 7.5 hp År 2, hp HT 2015 UCA433 - Kommunikativt Ledarskap, 7.5 hp UDA40F Studiehandledning Pedagogisk forskning II, 7,5 hp Vårterminen 2015. VT-21 HT-21. Start Hösttermin 2021; Studieform Distans; Språk Svenska; Kurskod LPGY04; Anmälningskod KAU-38675 -ledarskap för lärande, det vill säga att leda barns och ungdomars kunskapsutveckling. -lärares -lärares kommunikativa förmåga, inklusive kommunikation i digitala miljöer.