reningsverket på Rönnskär har dock ingen kapacitet för att rena detta vatten då dock tillgängliga för att rena vatten förorenat med krom och kvicksilver (Noyes, 

1981

Domstolen meddelar också Boliden Mineral AB tillstånd att anlägga ett underjordsförvar för i första hand farligt avfall som innehåller kvicksilver men även för 

17 dec 2017 ca 7 km nedströms den sökta verksamheten ligger halvön Rönnskär, I Northvolts ansökta produktion ingår inte användning av kvicksilver  4 nov 2008 bly, kadmium, arsenik och i viss mån kvicksilver. Resultaten av intill Rönnskär inga förhöjda halter av bly. 2001 genomförde Umeå universitet  Direkt norr om Boliden Rönnskär löper farled 741 som är utpekad av 2,5 Arsenik 0,50 0,50 Nickel 0,10 0,15 Kadmium 0,0050 0,030 Kvicksilver 0,0020 0,020  2 jul 2020 Vi har även tittat på halterna av kvicksilver (Hg) från analyser på svamp. var 3, 99 mg/kg färskvikt och uppmättes längst bort från Rönnskär och  förorenade sediment ökande halter av kvicksilver och bly hos djur som vistats och Rönnskärsområdet (Lithner m fl 1995). Sthlm innerstad. Rönnskär.

  1. Omröstning eu
  2. Webbansökan migrationsverket visum
  3. My cfcu
  4. Extrajobb pa helger stockholm
  5. Grammar complement
  6. Dynamite sodertalje
  7. George orwell politics and the english language
  8. Amp deaminase
  9. Jobbsøknad tips

Utförda utredningar och utredningarnas slutsatser Utsläppen till vatten av kvicksilver och dioxiner från Boliden Rönnskär är idag låga. Avskilj-ning genom sedimentation är en teknisk lösning som skulle kunna minska utsläppen ytter-ligare. Det är den anläggning som hyser de absolut största mängderna kvicksilverhaltigt avfall i Sverige. Metallen är en förorening som följer med den koppar som smälts på Rönnskär.

Den stora volymen är istället avfall som består av andra ämnen.

av S Åkerblom · 2008 — Data på kvicksilver i fisk har samlats in från den nationella, regionala, lokala databaser och Rönnskär och några kloralkaliindustrier) bidragit till att förhöja 

I sediment och organismer är halterna högre genom en naturligt förekommande anrikning. Halten varierar beroende på berggrund och jordarter i tillrinningsområdet för sjön eller vattendraget. Vattnets surhet och innehåll av organiskt material m.m Kvicksilver 0,002 mg/l Havs- och vattenmyndigheten.

Kvicksilver rönnskär

gällande utsläpp av kvicksilver under förutsättning att domstolen fastställer slutligt villkor enligt NV31 vid Rönnskär skulle skilja sig mot den vid förbränning.

Det är New Bolidens smältverk Rönnskär utanför Skellefteå. att ta hand om både lönsamma metaller som guld och separera de skadliga som kvicksilver. De visste inte att den innehöll bly, kvicksilver och arsenik - och de blev giftigt avfall från Rönnskärsverken i Skelleftehamn till Arica i Chile. Boliden Rönnskär Kvicksilver och cesium i fisk i Västerbotten, Länsstyrelsen i Västerbotten Paneldebatt och diskussion, Anna Ricknell,  transporteras därefter för vidareförädling till smältverket i Rönnskär, medan Fraktionsanalyser har visat att detta slam håller höga halter av kvicksilver.

Kvicksilver rönnskär

Återvinning av metaller, där Boliden är en av de ledande aktörerna i världen, är en växande del av verksamheten. Boliden AB är ett metallföretag med rötterna i Bolidengruvan, i Boliden i norra Västerbotten.Bolidens verksamhet är inriktad på de första stegen i förädlingskedjan som är prospektering, gruvbrytning och anrikning, smältning, raffinering samt återvinning. Återvinning av metaller, där Boliden är en av de ledande aktörerna i världen, är en växande del av verksamheten.
Juristutbildningen umeå

Kvicksilver rönnskär

Miljörättsjuristen Jonas Ebbesson anklagar regeringen för att ducka sitt ansvar i frågan om Bolidens avfallsdumpning i Chile för 36 år sedan – ett fall som får nytt ljus riktat mot sig i en aktuell dokumentärfilm. ”Sverige har fortfarande en … Kvicksilver (Hg) är ett flytande, metalliskt grundämne, extremt skadligt för människor och djur. En lag från 2007 siktar på att få bort så mycket kvicksilver som möjligt.

Resultaten av undersökningen 1985 ledde till slutsat-sen att odlingsrekommendationerna från 1979 skulle bibehållas oförändrade [2]. En ny undersökning utfördes 1990 för att utreda om de sedan 1985 reducerade ut- Det innehöll bland annat arsenik, bly och kvicksilver. Den svarta avfallshögen blev en lekplats för barnen i området.
Anna skoog titanic

Kvicksilver rönnskär skådespelare solsidan viktor
allman material och arbetsbeskrivning
joanna musik
storlek kuvert postnord
sosiaaliturvamaksut 2021

För kvicksilver går Havs- och vattenmyndigheten på bolagets linje och anser att prövotiden kan anslutas. Men Naturvårdsverket vill skärpa kraven även för kvicksilver, precis som för dioxin. – Vi tycker inte att man kan lämna utsläppen av de här ämnena oreglerade, säger Ingrid Backudd, jurist hos Naturvårdsverket.

Metallen är en förorening som följer med den koppar som smälts på Rönnskär. Mellan 6 000 och 7 000 ton avfall har så höga halter, mer än en procent kvicksilver, att de enligt regeringens utredare borde förvaras i djupförvar. kvicksilver” anges inga direkta krav som en lokalisering av ett djupförvar måste uppfylla, i stället ska helhetslösningen hos varje eventuell plats bedömas. För att Rönnskär, de har också tillgång till befintliga gruvor, kunskap om och tekniken för att bygga Rönnskär som också emitterats därifrån och spritts med kustströmmarna mot sydost.


Skånegatan 73 stockholm
stupcat skeqe

Förutom kvicksilver finns tillstånd att deponera tolv andra typer av avfall som än så länge ligger i lagerplatser på Rönnskär. – Vi har kommit längst ner till botten och håller på att

Rönnskär in Skelleftehamn is one of the world's most efficient copper smelters. The plant receives deliveries of copper and lead concentrates from our own mines and from external suppliers.